הספר: מהפך בחקר הקיבוץ   
  עטיפת הספר  
  תוכן, פרקי דוגמא וסימוכין  
  תמצית והמלצות (באנגלית)  
  ביקורות על הספר בספרות המקצועית  
   הספר: האמת על הקיבוץ   
  ייחודו של הספר  
  האמת על הקיבוץ - כריכה, הקדמה ופרקים נבחרים  
 
 
   דר' ראובן שפירא   
  אודות המחבר  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
English